Xem tất cả 9 kết quả

Cây cảnh

Cây cảnh

245,000 

Cây cảnh để bàn

Cây Cau Vàng (Dừa cảnh)

456,200 

Cây cảnh để bàn

Cây chuông vàng

425,000 

Cây cảnh để bàn

Cây Kè Lá Bạc

589,000 

Cây cảnh

Cây kim tiền

245,000 

Cây cảnh để bàn

Cây Osaka đỏ

563,000 

Cây cảnh để bàn

Cây Osaka hoa vàng

652,400 

Cây cảnh để bàn

Cây sao đen

389,200 

Cây cảnh

Cây vạn lộc

245,000