Hoa tươi

Cây cảnh

Cây đồng tiền

245,000 
200,000 

Hoa tươi

LAN HỒ ĐIỆP

358,900 

Hoa Chúc Mừng

Hoa tươi – Sunchine

245,000 

Hoa tươi

Chậu hoa cảnh

245,000 

Hoa Sinh Nhật

Hoa sinh nhật

245,000 
120,000 

Hoa tươi

HOA CÚC NHÁM

50,000 

Cây cảnh

Cây cảnh ngoại thất

Cây vú sữa

256,800 

Cây cảnh ngoại thất

Cây bưởi

240,000 

Cây cảnh ngoại thất

Cây mít

158,900 

Cây cảnh

Cây kim tiền

245,000 

Cây cảnh ngoại thất

CÂY CAM SÀNH

243,000 

Cây cảnh

Chậu cây cảnh

245,000 

Sen đá/ xương rồng

Cây bạch mã

352,400 

Cây cảnh ngoại thất

CHANH TỨ QUÝ RUỘT ĐỎ

243,000 

Phụ kiện trồng cây

40,000 

Phân và đất

phân trùn quế

50,000 

Phân và đất

đất vi sinh

50,000 
358,000 

Dụng cụ

Xẻng xúc đất

126,000 
189,000 
89,000